Gebed op school

Op verschillende scholen in Dordrecht zijn schoolgebedsgroepen actief. Dit zijn groepjes ouders (en soms ook leerkrachten) die periodiek samenkomen om te bidden voor de schoolleiding, het onderwijsteam, leerlingen en ouders. Eén keer per jaar is er een gezamenlijke avond, georganiseerd door een van de groepen, waarop ouders van verschillende scholen elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en elkaar bemoedigen. Ook wordt er tijd genomen om met elkaar te bidden voor het onderwijs in Dordrecht.

Het is de bedoeling dat er op deze plek een lijst komt van de schoolgebedsgroepen met de mogelijkheid om contact op te nemen om aan te sluiten of anoniem gebedspunten door te geven.