Missie

(samen) bidden voor de stad?

Over bidden en gebed is heel wat te zeggen en ook heel wat gezegd en geschreven. Op deze plaats gaat het vooral over samen bidden voor de stad.

Zoekt de vrede voor de stad

In Jeremia 29 lezen we hoe de profeet Jeremia vanuit Israël een profetische boodschap moet doorgeven aan zijn volksgenoten die al in ballingschap zijn gevoerd naar Babel.

Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan; neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. (Jeremia 29:5-7, NBG1951)

De opdracht doet denken aan de psalmwoorden over Jeruzalem (Bidt Jeruzalem vrede toe, Psalm 122:6), maar ze hebben betrekking op het – door-en-door heidense – Babel, de stad die in de bijbel staat voor alles wat Gode-vijandig is (torenbouw, ballingschap; in het laatste bijbelboek staat Babylon in het rijtje antichrist-beest-hoer; het is daar waarschijnlijk een ‘schuilnaam’ voor Rome van waaruit de vervolging van de christenen kwam).

Maar God geeft zijn volk niet de opdracht in Babel met een (vroom) boekje in een hoekje te kruipen en de ‘straftijd’ van de ballingschap uit te zitten; het volk krijgt juist de opdracht zich in de stad vestigen en zich er actief in te zetten voor haar shalom (vrede, welzijn). Mét daarbij de belofte dat het volk zelf in deze shalom zal delen.

Robert Linthicum (City of God, City of satan, Grand Rapids, Mi 1991) vatte de opdracht voor het volk van God samen in vier woorden, die (in het engels) allemaal met een P beginnen:

  • Presence: presentie, in de stad bouwen, wonen, gezinnen stichten, ‘aanwezig zijn’;
  • Prayer: gebed, voorbede;
  • Proclamation: verkondiging, samem met practice de invulling van de opdracht shalom te zoeken;
  • Practice: geloven ‘metterdaad’, hulpbetoon, diaconaat.

Transformations

Het gebed van een rechtvaardig vermag veel. Zo luidt de belofte uit Jakobus 5:16 (NBG1951, in de NBV: mist zijn uitwerking niet, in de HSV 2011: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand). En ook aan het gezamenlijk ‘eenparig’ gebed zijn grote beloften verbonden, zie b.v. Mt. 18:19 en Hand. 4:24.

In meerdere steden op deze wereld is dit laatste de afgelopen jaren zichtbaar geworden. Toen voorgangers van gemeenten én hun gemeenteleden elkaar ontmoetten en samen in gebed gingen voor de stad, gebeurden er op meerdere plaatsen hele grote dingen. Ter illustratie de titels van de verhalen die terug te vinden zijn op de site van Tranformations:

  • Cali, Colombia: drugshoofdstad wordt gebedshoofdstad
  • Hemet, Californië: occulte vallei wordt plaats van eenheid
  • Almolonga, Guatemala: dronken bergdorp wordt economisch centrum
  • Umuofai, Nigeria: voorouderverering maakt plaats voor verbond met God
  • Mizoram, India: christelijke enclave met eerlijke politici
  • Bergen, Noorwegen: een stad wordt getransformeerd

(Samen) bidden voor de stad is dus een opdracht waaraan grote beloften verbonden zijn. Daarom willen we er ook in Dordrecht ‘werk van maken’