Week van gebed 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Dordrecht zijn er de hele week op diverse locaties interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. De avonden starten om 19.00 uur met ontmoeting en om 19.45 uur met een programma. Iedereen is van harte welkom.

Buitengewoon

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

Week van Gebed

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedenboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

Ouweneel & InSalvation

De gebedsweek wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van de stichting Missie Dordt. De week start op zondag 19 januari met een buitengewone bijeenkomst in de Open Hof (Herschelstraat 27). Gastspreker prof. Dr. Willem J. Ouweneel – schrijver van het boek ‘Leren praten met God’ – geeft onderwijs over gebed. InSalvation verzorgt de aanbidding. We beginnen om 19.00 uur met een moment van ontmoeting. Om 19.45 uur start het programma.

25 kerken

De rest van de week zijn er gebedssamenkomsten in de diverse Dordtse wijken. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur met ontmoeting en 19.45 uur met een programma. Wij nodigen christenen uit om naar de samenkomst in hun wijk te komen, om op die manier de verbinding te maken met medechristenen en de wijk. De week wordt op zaterdag 25 januari afgesloten met een internationale viering. Voor de samenkomstlocaties verwijzen wij naar het programmaboekje. De bijeenkomsten worden georganiseerd door meer dan 25 Dordtse Kerken.

Kindergebedsfeest

Ook kinderen worden gestimuleerd om in gebed te gaan. Op woensdagmiddag 22 januari 2020 is er voor de tweede keer een kindergebedsfeest. Deze keer in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230). Het kindergebedsfeest is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8 met hun ouders/verzorgers. Voor kinderen van 0-4 jaar is er crèche. Op een creatieve en laagdrempelige manier kunnen kinderen tijdens het feest kennis maken met gebed. We beginnen om 14.00 uur en zullen om 16.00 uur afronden. “Kom aan boord en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!”

Downloads

Kroonbede 2019

Op maandag 16 september 2019 om 20.00 uur vindt de tweede Dordtse Kroonbede plaats in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216, Dordrecht). Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor politiek (bestuur), zorg (eenzaamheid), onderwijs (jeugd) en de multiculturele samenleving.

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. In 2018 was er voor het eerst een Dordtse variant en wel in de Augustijnenkerk. Gezien de toenmalige grote belangstelling van Dordtse burgers en politici wordt de Dordtse Kroonbede dit jaar opnieuw georganiseerd.

Ds. P. Wansink (Grote Kerk) zal de avond leiden; voorganger J. den Boer (VEG Eljakim) een meditatie verzorgen en het koor van de Filipino Catholic Chaplaincy Dordrecht een muzikale bijdrage. De gebedspunten worden ingeleid door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen. De gebeden worden uitgesproken door afgevaardigden uit verschillende Dordtse Kerken.

De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken.

U bent van harte welkom om deze Kroonbede met ons mee te vieren. De toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten.

poster Kroonbede 2019

Christenen in Dordrecht bidden voor vervolgde christenen

Wereldwijd worden er ruim 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof in de Here Jezus. Kent u dat gevoel van onmacht wanneer u berichten leest of hoort  over  mishandeling, onderdrukking, moord en verminking ? Toch kunnen wij iets doen! Onze broeders en zusters geven aan dat zij steun ervaren aan de wetenschap dat medechristenen voor hen bidden. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Juist in de nachtelijke uren hebben veel vervolgde christenen het extra zwaar.

Stadsgebed Dordrecht, een onderdeel van de Dordtse Evangelisatie, wil gehoor geven aan deze oproep. Gedurende de Nacht van Gebed van vrijdag 21 juni op zaterdag 22 juni willen wij samen met gelovigen uit diverse kerken van Dordrecht en omstreken samenkomen om in de Kruiskerk aan de Vrieseweg 64  te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters.

Om 20.00 uur starten wij met het zingen van lofliederen waarna er verschillende gebedsblokken zullen zijn. Als achtergrondinformatie worden er na elk gebedsblok korte filmpjes vertoond van een land. Daarna is er tijd voor voorbede met behulp van de gebedspunten.  Het is mogelijk om één uur te komen bidden, een paar uur of de hele nacht mee te maken. Je kunt op elk moment aanhaken of naar huis gaan.  Om 03:00 in de nacht sluiten we af. Wanneer je wilt komen bidden en geen vervoer hebt  dan is het mogelijk om te worden opgehaald en thuisgebracht.

Bid je mee voor je broeders en zusters zoals Hea-Woo uit Noord-Korea, Nadhir uit Noord-Afrika en Mojtaba uit Iran?

Plaats: Dordrecht
Adres: Vrieseweg 64
Aanvang Vrijdag 21 juni 2018
20.00 uur
Einde: Zaterdag 22 juni
3.00 uur    
Contact: Rob Voorstad
Telefoon: 06-20365252

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht van Gebed en een overzicht van de gebedslocaties, vindt u op http://www.opendoors.nl

Gezamenlijk gebedsavond schoolgebed

Op dinsdagavond 14 mei a.s. vindt de jaarlijkse gebedsavond voor schoolgebedsgroepen plaats. Het thema is: Gods droom voor jou – dromen, durven, doen! De avond wordt dit jaar georganiseerd door de gebedsgroep van De Sterrenkijker.

Datum Dinsdag 14 mei a.s.
Tijd 20:00u – 21.30u (inloop met koffie&thee vanaf 19:45u)
Adres De Sterrekijker, Eulerlaan 49

Aanmelden via willeke.ketelaar@gmail.com

Kindergebedsfeest met enthousiasme ontvangen

Op woensdag 23 januari vond er een interkerkelijk kindergebedsfeest plaats. Dit initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door diverse scholen, kerken, ouders en verzorgers. De organisatie kijkt terug op een mooie middag.

De bijeenkomst, die gehouden werd in het gebouw van de Evangelische Gemeente Jozua, ging van start met samen zingen en luisteren naar het Bijbelverhaal van Hanna. Zij werd niet gehoord door mensen, maar wel door God. Zo zijn er in deze wereld veel mensen die niet worden gehoord. Maar God biedt juist ook aan hen een luisterend oor. Het grote oor van papier-maché op het podium symboliseerde het luisterende oor van God. Kinderen mochten er iets in fluisteren.

De ruim 80 kinderen gingen op de gebedsmiddag vooral ook zelf aan de slag. Bij de verschillende gebedsmijlpalen konden kinderen iets leren en doen. Bijvoorbeeld een gebed schilderen met verf of een huis bouwen voor vluchtelingkinderen. Op briefjes werden gebeds- en dankpunten opgeschreven. En zittend onder een paraplu werd gedankt voor Gods bescherming.

Het kindergebedsfeest werd georganiseerd door de werkgroep Stadsgebed Dordrecht in het kader van de internationale Week van Gebed met als thema ‘recht voor ogen’. De werkgroep wil niet alleen volwassenen, maar ook kinderen stimuleren om te bidden voor de wereld. Dat is gelukt met het gebedsfeest en daarom zeker voor herhaling vatbaar.

Week van Gebed voor de eenheid 2019

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze zijn voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is. Alle avonden starten om 20.00uur.

Zondag 20/1: Gezamenlijke startavond in de Zuidhovenkerk
Zuidhovenlaantje 2
Maandag 21/1: Vogelbuurt, Reeland en Staart in ‘de Linde’
Bankastraat 158
Dinsdag 22/1: Centrum in de gemeente Immanuel
Lange Breestraat 24-26
Woensdag 23/1: Sterrenburg in ‘de Open Hof’
Herschelstraat 27
Donderdag 24/1: Stadspolders/Dubbeldam in ‘de Kandelaar’
Van Eesterenplein 230
Donderdag 24/1: Krispijn/Zuidhoven in de Pauluskerk
Albertina Agnesstraat 2
Vrijdag 25/1: Crabbehof/Wielwijk in de Kerk van de Nazarener
Talmaweg 121
Zaterdag 26/1: Gezamenlijke slotavond in Benevia
Spirea 7

Kindergebedsfeest

Bidden is niet alleen iets voor volwassenen. Juist ook aan kinderen biedt God een luisterend oor. Daarom organiseert de werkgroep Stadsgebed Dordrecht dit jaar voor het eerst een kindergebedsfeest. Op een creatieve manier kunnen kinderen een gebed uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen of tekenen.

  • Woensdag 23/1 van 14.00-16.00 uur in EG Jozua (Sikkelstraat 2)
  • Gebedsfeest voor kinderen (groep 1 t/m 8) met ouders/verzorgers

Dordtse Kroonbede 2018

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk. Tijdens deze dienst zal er gebeden worden voor onze landelijke en plaatselijke overheid en het Koningshuis. Daarnaast is er gebed voor het basis en voortgezet onderwijs in Dordrecht. Diverse Dordtse voorgangers werken mee aan de viering. Ook is er ruimte voor muziek in de dienst.

De Dordtse kroonbede is een initiatief van het Stadsgebed Dordrecht – onderdeel van de stichting Dordtse Evangelisatie – in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken. Het Stadsgebed Dordrecht is in 2003 ontstaan vanuit het Evangelisch Contact Dordrecht. Wat begon met een jaarlijkse gebedsavond is in korte tijd uitgegroeid tot een stevig interkerkelijk gebedswerk met verschillende gebedsbijeenkomsten door het jaar heen. Zo organiseert het Stadsgebed in Dordrecht onder andere de Week van Gebed (mmv MissieNederland en de Raad van Kerken) en de Nacht van Gebed (mmv Open Doors).

U bent van harte welkom deze dienst met ons mee te vieren. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.

Plaats:              Dordrecht
Adres:              Augustijnenkerk, Voorstraat 216
Dag:                  Maandag 17 september 2018
Aanvang:         20.00 uur
Einde:               21.00 uur
Contact:           Gerdien van Nienes
Telefoon:        06 – 229 65 229

Nacht van gebed 2018

nacht van gebed.jpg

Christenen in Dordrecht bidden voor vervolgde christenen. Op vrijdag 1 juni van 20.00 uur tot 3.00 uur in de ochtend van zaterdag 2 juni 2018. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Organisator, Stadsgebed Dordrecht geeft gehoor aan de oproep om te bidden voor vervolgde christenen. In Dordrecht komen christenen evenals vorige jaren, bij elkaar om tijdens de Nacht van Gebed te bidden. We hopen dat veel christenen uit de stad zich aangesproken voelen en van vrijdag 1  juni op zaterdag 2 juni deel willen nemen aan de Nacht van Gebed. U/jij bent van harte welkom.

Om 20.00 uur starten we met aanbidding en lofprijzing. Daarna zullen er verschillende gebedsblokken zijn waarin steeds korte filmpjes worden getoond van een land. Daarna is er tijd van voorbede m.b.v. gebedspunten.  Het is mogelijk om een uur te komen bidden of een paar uur. Je kunt op elk moment  aanhaken en naar huis gaan.  Wanneer je komt bidden en je hebt  geen vervoer naar huis. Dan wordt je thuis gebracht.

De nacht wordt georganiseerd door interkerkelijk Stadsgebed Dordrecht en vindt plaats in de Kruiskerk, Vrieseweg 64 in Dordrecht.

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht van Gebed en een overzicht van de gebedslocaties, vindt u op www.opendoors.nl

Van harte welkom om mee te bidden!

Plaats:              Dordrecht
Adres:               Vrieseweg 64
Dag:                  Vrijdag 1 juni 2018
Aanvang:          20.00 uur
Einde:               3.00 uur
Contact:           Emmy Boor
Telefoon:          078-6211487

Week van Gebed 2018

WvG-2018-Poster-zonder-tekstplaatsSamen bidden voor recht in de wereld van 21 tot en met 28 januari 2018

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed is hiervoor hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee . Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het volk van God is bevrijdt uit de slavernij.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden van 21 tot en met 28 januari.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God.

In elke wijk is er een gebedsavond voorbereid door verschillende kerken uit de wijk. We nodigen iedereen uit om naar de gebedsavond te gaan in de wijk waarin men woont en/of betrokken bij is.

Alle avonden starten om 20.00 uur en worden rond half 10 afgesloten met koffie/thee.

 

Zo 21/1 Startavond Riverboat, Lange Wantijkade
I.v.m. beperkt aantal plaatsen aan boord wordt op de startavond uit elke gemeente 1 a 2 vertegenwoordigers uitgenodigd.
Ma 22/1 Reeland, Land van Valk, Staart VEG Eljakim, Jan Ligthartlaan 3
Di 23/1 Centrum Leger des Heils, Kasperspad 28
Di 23/1 Bonfire jongeren gebedsavond Bonfire, Wijnstraat 117
Wo 24/1 Sterrenburg De Open Hof, Herschelstraat 27
Do 25/1 Stadspolders en Dubbeldam De Wijnstok, Dubbelsteijnlaan W. 70
Do 25/1 Krispijn/ Zuidhoven Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4
Vr 26/1 Crabbehof en Wielwijk Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8
Za 27/1 Afsluitende Internationale gebedsviering Benevia, Spirea 7

Op deze afsluitende avond zal er vooral ruimte worden geboden aan gelovigen afkomstig uit andere landen en hun gebedstradities. Er zal in verschillende talen worden gebeden voor hun land en onze stad. Daarmee willen we onderlinge verbondenheid met christenen wereldwijd bevestigen en verstevigen.

De Week van Gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken en in Dordrecht door Stadsgebed Dordrecht. Meer informatie: Emmy Boor, emboor@nazarene.nl

Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl/ www.raadvankerken.nl of op www.dordtse-evangelisatie.nl bij werkgroep Stadsgebed.