Week van Gebed voor de eenheid 2019

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze zijn voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad. We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is. Alle avonden starten om 20.00uur.

Zondag 20/1: Gezamenlijke startavond in de Zuidhovenkerk
Zuidhovenlaantje 2
Maandag 21/1: Vogelbuurt, Reeland en Staart in ‘de Linde’
Bankastraat 158
Dinsdag 22/1: Centrum in de gemeente Immanuel
Lange Breestraat 24-26
Woensdag 23/1: Sterrenburg in ‘de Open Hof’
Herschelstraat 27
Donderdag 24/1: Stadspolders/Dubbeldam in ‘de Kandelaar’
Van Eesterenplein 230
Donderdag 24/1: Krispijn/Zuidhoven in de Pauluskerk
Albertina Agnesstraat 2
Vrijdag 25/1: Crabbehof/Wielwijk in de Kerk van de Nazarener
Talmaweg 121
Zaterdag 26/1: Gezamenlijke slotavond in Benevia
Spirea 7

Kindergebedsfeest

Bidden is niet alleen iets voor volwassenen. Juist ook aan kinderen biedt God een luisterend oor. Daarom organiseert de werkgroep Stadsgebed Dordrecht dit jaar voor het eerst een kindergebedsfeest. Op een creatieve manier kunnen kinderen een gebed uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen of tekenen.

  • Woensdag 23/1 van 14.00-16.00 uur in EG Jozua (Sikkelstraat 2)
  • Gebedsfeest voor kinderen (groep 1 t/m 8) met ouders/verzorgers

Dordtse Kroonbede 2018

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk. Tijdens deze dienst zal er gebeden worden voor onze landelijke en plaatselijke overheid en het Koningshuis. Daarnaast is er gebed voor het basis en voortgezet onderwijs in Dordrecht. Diverse Dordtse voorgangers werken mee aan de viering. Ook is er ruimte voor muziek in de dienst.

De Dordtse kroonbede is een initiatief van het Stadsgebed Dordrecht – onderdeel van de stichting Dordtse Evangelisatie – in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken. Het Stadsgebed Dordrecht is in 2003 ontstaan vanuit het Evangelisch Contact Dordrecht. Wat begon met een jaarlijkse gebedsavond is in korte tijd uitgegroeid tot een stevig interkerkelijk gebedswerk met verschillende gebedsbijeenkomsten door het jaar heen. Zo organiseert het Stadsgebed in Dordrecht onder andere de Week van Gebed (mmv MissieNederland en de Raad van Kerken) en de Nacht van Gebed (mmv Open Doors).

U bent van harte welkom deze dienst met ons mee te vieren. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.

Plaats:              Dordrecht
Adres:              Augustijnenkerk, Voorstraat 216
Dag:                  Maandag 17 september 2018
Aanvang:         20.00 uur
Einde:               21.00 uur
Contact:           Gerdien van Nienes
Telefoon:        06 – 229 65 229

Nacht van gebed 2018

nacht van gebed.jpg

Christenen in Dordrecht bidden voor vervolgde christenen. Op vrijdag 1 juni van 20.00 uur tot 3.00 uur in de ochtend van zaterdag 2 juni 2018. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Organisator, Stadsgebed Dordrecht geeft gehoor aan de oproep om te bidden voor vervolgde christenen. In Dordrecht komen christenen evenals vorige jaren, bij elkaar om tijdens de Nacht van Gebed te bidden. We hopen dat veel christenen uit de stad zich aangesproken voelen en van vrijdag 1  juni op zaterdag 2 juni deel willen nemen aan de Nacht van Gebed. U/jij bent van harte welkom.

Om 20.00 uur starten we met aanbidding en lofprijzing. Daarna zullen er verschillende gebedsblokken zijn waarin steeds korte filmpjes worden getoond van een land. Daarna is er tijd van voorbede m.b.v. gebedspunten.  Het is mogelijk om een uur te komen bidden of een paar uur. Je kunt op elk moment  aanhaken en naar huis gaan.  Wanneer je komt bidden en je hebt  geen vervoer naar huis. Dan wordt je thuis gebracht.

De nacht wordt georganiseerd door interkerkelijk Stadsgebed Dordrecht en vindt plaats in de Kruiskerk, Vrieseweg 64 in Dordrecht.

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht van Gebed en een overzicht van de gebedslocaties, vindt u op www.opendoors.nl

Van harte welkom om mee te bidden!

Plaats:              Dordrecht
Adres:               Vrieseweg 64
Dag:                  Vrijdag 1 juni 2018
Aanvang:          20.00 uur
Einde:               3.00 uur
Contact:           Emmy Boor
Telefoon:          078-6211487

Week van Gebed 2018

WvG-2018-Poster-zonder-tekstplaatsSamen bidden voor recht in de wereld van 21 tot en met 28 januari 2018

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed is hiervoor hard nodig. De Week van Gebed in 2018 heeft het thema: Recht door zee . Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Het volk van God is bevrijdt uit de slavernij.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden van 21 tot en met 28 januari.

De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God.

In elke wijk is er een gebedsavond voorbereid door verschillende kerken uit de wijk. We nodigen iedereen uit om naar de gebedsavond te gaan in de wijk waarin men woont en/of betrokken bij is.

Alle avonden starten om 20.00 uur en worden rond half 10 afgesloten met koffie/thee.

 

Zo 21/1 Startavond Riverboat, Lange Wantijkade
I.v.m. beperkt aantal plaatsen aan boord wordt op de startavond uit elke gemeente 1 a 2 vertegenwoordigers uitgenodigd.
Ma 22/1 Reeland, Land van Valk, Staart VEG Eljakim, Jan Ligthartlaan 3
Di 23/1 Centrum Leger des Heils, Kasperspad 28
Di 23/1 Bonfire jongeren gebedsavond Bonfire, Wijnstraat 117
Wo 24/1 Sterrenburg De Open Hof, Herschelstraat 27
Do 25/1 Stadspolders en Dubbeldam De Wijnstok, Dubbelsteijnlaan W. 70
Do 25/1 Krispijn/ Zuidhoven Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4
Vr 26/1 Crabbehof en Wielwijk Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8
Za 27/1 Afsluitende Internationale gebedsviering Benevia, Spirea 7

Op deze afsluitende avond zal er vooral ruimte worden geboden aan gelovigen afkomstig uit andere landen en hun gebedstradities. Er zal in verschillende talen worden gebeden voor hun land en onze stad. Daarmee willen we onderlinge verbondenheid met christenen wereldwijd bevestigen en verstevigen.

De Week van Gebed wordt landelijk georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken en in Dordrecht door Stadsgebed Dordrecht. Meer informatie: Emmy Boor, emboor@nazarene.nl

Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl/ www.raadvankerken.nl of op www.dordtse-evangelisatie.nl bij werkgroep Stadsgebed.

Gebed op de Riverboat

U heeft er vast al van gehoord! Operatie mobilisatie komt met ‘de Riverboat’ naar onze stad van 17-28 januari 2018 (Lange Wantijkade). Naast een escaperoom, lounge en internationale bemanning is er ook een gebedsruimte aan boord waar u van harte welkom bent. Alleen of samen met, bijvoorbeeld, je kring, vriendin of een andere bidder uit de stad. Je kunt op elk heel uur aansluiten en o.a. bidden voor de gebedspunten die worden aangereikt. Stil zijn of creatief aan de slag. Neem eens de tijd om met aandacht Gods Woord te lezen en vandaar uit te danken of te loven en prijzen. Op de bres te staan voor onze stad en nood in de wereld. Neem je de uitdaging aan? Laat je verrassen! Kom aan boord en bid mee!

Data en Tijd:
Wo 17/1 –Za 20/1 van 10.00- 22.00 uur Zo 21/1 van 13.00- 22.00 uur
Wo 24/1 –Za 27/1 van 10.00- 22.00 uur Zo 28/1 van 13.00- 22.00 uur

Van harte aanbevolen door Stadsgebed Dordrecht

Meer informatie bij Emmy Boor, emboor@nazarene.nl en/of http://www.operatiemobilisatie.nl